ECCV 2020 VIPriors Workshop – Semantic Segmentation Challenge